När stress är bra

Stress har dåligt rykte. Det stämmer att det knappast är bra för någon att ständigt vara uppjagad. Men i rätt mängder kan stress faktiskt vara positivt.

Enligt rön från den brittiska regeringen hade "andelen självrapporterad arbetsrelaterad stress, depression eller ångest visat tecken på att öka" redan före covid-19, med rekordhöga nivåer för 2020/2021. Det är inte konstigt att 74 procent av Storbritanniens vuxna säger att de har känt sig överväldigade eller oförmögna att hantera situationer under det senaste året. En dyster inledning, vi vet, men sitt lugnt i båten – det blir bättre.

Vad är stress?

Okej, vi vet alla att stress är dåligt. Men vad vi kanske inte vet är att stress finns i många olika former. "Stress i sig är ett fysiologiskt tillstånd, men typen av stress, hur allvarlig den är och när den inträffar kan påverka oss på olika sätt och till och med vara livshotande", förklarar dr Hana Patel, allmänläkare och coach i psykisk hälsa.

Dr Patel förklarar att stress kan bidra till potentiellt dödliga hälsotillstånd som hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, stroke och sömnproblem. Dessutom leder kronisk stress till ökade nivåer av glukokortikoider, stresshormoner som hämmar produktionen av nya nervceller i hippocampus, vilket försämrar minnet.

Finns det andra sidor av stress?

Stress är inte alltid dåligt, förklarar dr Patel, ur ett biologiskt perspektiv är stress en positiv respons. "När vi är stressade reagerar kroppen på en ökning av hormonerna adrenalin och kortison. Det hjälper till att öka blodtryck och blodsocker för att aktivera vår kamp eller flykt-respons när vi befinner oss under hot", förklarar hon. Behöver du dra bort din hund från en annan aggressiv hund? Tvärbromsar bilen framför dig plötsligt? Din kamp eller flykt-respons kan hjälpa dig.

Denna "goda stress" kan leda till känslor av spänning, prestation och tillfredsställelse. Spänningen från en berg-och-dalbana, en löpares saliga känsla efter en tuff löptur och känslan efter ett pitchmöte som har gått bra är några exempel på detta.

"Stress är en oreglerad emotionell reaktion på din uppfattning av livets händelser, eller på stressfaktorer", förklarar Louise Sanders, stresskonsult på The Stress Experts. "Vår emotionella respons baseras på dessa uppfattningar, som kan vara bra eller dåliga."

Sanders förklarar att du kanske ser ett arbetsprojekt som "ett stort hinder, för mycket arbete, en plåga eller ett oöverstigligt problem", vilket kan leda till känslor som skräck, depression, rädsla, frustration eller ångest. "I ett sådant tillstånd är inte kroppen, hjärnan, hjärtat eller sinnet i toppform", förklarar hon.

Men en annan person kanske ser samma arbetsprojekt som en utmaning, ett pussel att lösa eller en lärorik erfarenhet. "En sådan uppfattning leder till känslor som mod, uthållighet och livsglädje. Det skulle i sin tur förbättra hjärnfunktionen och orsaka frisättning av DHEA, vilket resulterar i bättre självuppskattad hälsa, vitalitet och välbefinnande", säger Sanders. Kort sagt, de flesta händelser är varken bra eller dåliga, men din bedömning påverkas av hur du upplever dem.

Hur kan stress vara någonting bra?

Det finns alltså skäl att tro att vi har missförstått stress. Och just nu talas det allt mer om så kallad 'eustress' – stressrespons som ger en positiv reaktion och kan ses som motsatsen till negativ stress. Forskning gjord av Daniela Kaufer, docent i integrativ biologi vid University of California, Berkeley, har visat att en viss mängd stress kan vara fördelaktig. "En viss mängd stress är bra och kan pusha dig till en optimal nivå av vakenhet och beteendemässiga och kognitiva prestationer", förklarar professor Kaufer.

Daniela Kaufer och postdoktor Elizabeth Kirby vid UC Berkeley har kommit fram till att denna kortvariga – i motsats till kroniska – stress förbereder hjärnan för prestation. Åtminstone hos råttor. Enligt Bruce McEwen, chef för Harold and Margaret Milliken Hatch Laboratory of Neuroendocrinology vid The Rockefeller University, förstärker dessa rön "uppfattningen att stresshormoner hjälper djur att anpassa sig – för det är trots allt fördelaktigt att komma ihåg platsen där något stressande hände för att kunna hantera framtida situationer på samma plats."

Dr Patel tror att samma process även kan hjälpa människor, särskilt för att se positivt på erfarenheter och situationer. "Termen 'stress' har begränsats genom att likställas med de obehagskänslor och den oro som den ger upphov till. Den här artikeln har ett annat perspektiv och vill slå hål på myten som demoniserar stress. Att undvika oro och ångest är viktigt, men en bredare syn på stress som något som kan vara antingen positivt eller negativt övervägs", skriver författarna till en studie från 2019 med titeln The Stress Paradox, som undersöker stress i förhållande till studenter och lärande.

"I dagens utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal likställs stress med oro och ångest på ett slarvigt sätt. Närvaron av stress tenderar att framställas som ett hinder för lärande", fortsätter författarna av studien. "Men att endast fokusera på oro och ångest kan vara begränsande eftersom de positiva effekterna av stress då inte beaktas." Författarna diskuterar också "eustress" som "en optimal mängd stress" och refererar till dess positiva associationer inom idrott och arbete.

Huvudpoängen är att viss stress har kopplats till ökad motivation, beteenden för att söka stöd och hårdare arbete samt förbättrad kognitiv funktion, bearbetning i hjärnan och minne. Enligt författarna till studien från 2019 är det vår tolkning av stress som ger den en negativ eller positiv effekt.

Hur kan vi använda stress till vår fördel?

Vi bör kunna använda stresskänslor till vår fördel. "Här är vår inställning avgörande'", menar Desiree Silverstone, psykoterapeut och coach på Head Honchos. "Att känna sig stressad är direkt kopplat till hur vi uppfattar stressen. Effekten av rätt inställning kan inte överskattas."

Silverstone förklarar att stress kan vara en bra samarbetspartner i situationer som att börja på ett nytt jobb eller flytta till en ny stad. Adrenalin och kortisol i kroppen gör oss mer motiverade och bättre på att hantera nya situationer.

Stress hjälper oss också att knyta an socialt. När vi berättar om vår stress för en vän frigör vi oxytocin som får oss att känna oss mer sammankopplade och socialt öppna, förklarar Silverstone. "Katastrofer som jordbävningar och tsunamier visar detta. När vi är under akut stress blir vi mer öppna, samarbetsvilliga och generösa", säger Silverstone.

Med tiden påverkar exponering för stress vår neuroplasticitet, vilket präglar våra hjärnor och hjälper oss att hantera liknande situationer bättre nästa gång. Ju mer vi utsätts för stressiga situationer, desto mer ökar våra dopaminnivåer, vilket effektivt belönar oss för att ha hanterat en stressig situation väl, förklarar Silverstone. Det är därför vi blir mer självsäkra ju fler jobbintervjuer/Hinge-dejter/pitchmöten/bungyjumps vi upplever.

Med andra ord, om vi kan känna igen stress och se den som något fördelaktigt snarare än något att undvika, kan vi med tiden lära oss att använda den till vår fördel – särskilt för att klara stora arbetsmöten och ta oss an svåra projekt som först kan kännas övermäktiga. Har du en stor presentation att förbereda? Kom ihåg att du inte är en pappersvändande kontorsarbetare, utan en grottmänniska som övermannar sabeltandade tigrar för att skydda stammen. Och tänk bara på hur bra det kommer att kännas när du har lyckats.

Allt handlar om balans

Det betyder inte att all stress är bra. Gör inte misstaget att likställa kontinuerlig och överväldigande stress med bränsle för att uppfylla dina mål i karriären. Tvärtom. Dess effekt på din långsiktiga psykiska och fysiska hälsa kan som sagt vara bokstavligt talat dödlig.

Nyckeln är att bli medveten om stressen och bestämma hur du på bästa sätt kan hantera den balanserat och hälsosamt. "Det är viktigt att känna efter hur du mår", råder Rebecca Lockwood, lärare i neurolingvistisk programmering. "Om du dagligen känner dig stressad och överväldigad kan det vara ett tecken på att du upplever kronisk stress, vilket inte är bra för dig."

Och naturligtvis känns positiv stress oavsett mängd aldrig som att koppla av på en strand med ett glas med någon kall dryck i handen. Även den mest ambitiösa, högpresterande chefen bland oss behöver ta det lugnt då och då.

Please log in to your store account

To share with your friends, log in is required so that we can verify your identity and reward you for successful referrals.

Log in to your account If you don't have a store account, you can create on here

Join over 100,000 Hueligans @huel

Use #huel in your Huel photos for the chance to feature on our Instagram

Join our VIP list

Never miss out on new products, exclusive offers, and more when you join the Huel mailing list.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. You can unsubscribe at any time. Huel Privacy Policy