Huel x Tony's Open Chain: hur vi köper in hållbar och etisk kakao

Som en del av vårt åtagande att bygga ett hållbart livsmedelssystem är vi på Huel stolta över att samarbeta med den B Corp-certifierade chokladtillverkaren Tony's Chocolonely.Samarbetet syftar till att revolutionera tillvägagångssättet för inköp av kakao inom livsmedelsindustrin och säkerställa att Huels produkter görs med kakao som ser till att bönderna får en inkomst de kan leva på, eliminerar olagligt arbete och stoppar avskogning.

Vad är Tony's Open Chain?

I en orättvis kakaoindustri, där fattigdom ger upphov till barnarbete och bidrar till miljöförstöring, tar Tony's ställning.

Tony’s Open Chain lanserades 2019, som en öppen leveranskedja för företag som delar visionen om att få ett slut på det moderna slaveriet och användningen av barnarbete inom kakaoindustrin. Det är en mycket noggrant utvald grupp av allierade företag som bland annat inkluderar Ben & Jerry's, ALDI och Huel.

Pascal Baltussen, chef för verksamhet och påverkan på Tony’s Chocolonely, säger: "På Tony’s Open Chain föreställer vi oss en framtid där kakaobönder i Elfenbenskusten och Ghana tjänar en dräglig lön, barnarbete är eliminerat och avskogning har stoppats. De fem inköpsprinciperna som Tony’s Open Chain har implementerat under de senaste tio åren visar att denna framtid är möjlig, med skala som den största drivkraften för förändring.

De 5 nyckelprinciperna för Tony's Open Chain

Spårbara bönor

Den första nyckelprincipen för Tony's Open Chain är spårbara bönor. Det måste finnas en koppling mellan de inköpta bönorna, villkoren under vilka de är inköpta och de sålda chokladkakorna.

Tony's har flera verktyg för att hjälpa till här, inklusive en digital "bönspårare" för att spåra varje böna.

Levnadslön

Det är också viktigt att företag betalar en extra premie utöver det certifierade bönpriset för att möjliggöra för bönder att tjäna en levnadslön och driva sina gårdar. För detta ändamål använder Tony's en beräkningsmodell.

Starkare bönder

De allierade företagen åtar sig också att köpa från och samutveckla professionella kooperativ som tjänsteleverantörer för seriösa bönder. Detta innebär direktkontakt med bönderna för att hjälpa dem att utöka sina verksamheter. Tillsammans är vi starkare.

Det långa loppet

Det här är ingen kortsiktig lösning. Genom att bli en Tony's-allierad lovar Huel att skydda böndernas framtida inkomster genom att underteckna längre inköpsavtal på minst 5 år.

Produktivitet och kvalitet

Som en del av Tony's Open Chain kommer de bönder vi arbetar med också att genomföra program för produktivitet, diversifiering och kvalitet för att förbättra skörden och avkastningen (utan att öka mängden olagligt arbete).

Vad mer gör Huel?

Samarbetet är ett spännande nästa steg i Huels ambition att endast arbeta med leverantörer som delar samma värderingar och målsättningar. Huel kräver att alla leverantörer undertecknar en bindande hållbarhetskod för mänskliga rättigheter och välfärd. Vi kräver också att våra leverantörer har en oberoende verifierad, internationellt erkänd etisk certifiering.

Vi åtar oss även att nå nettonollutsläpp genom att minska växthusgasutsläppen i hela verksamheten och se till att koldioxidavtrycket för varje enskild produkt går i linje med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Med ett livsmedelssystem som är ansvarigt för över en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen, är en kostförändring ett av de mest okomplicerade och betydande sätten att effektivt minska utsläppen. Genom att säkerställa att varje måltid har ett koldioxidavtryck på ungefär 0,5 kg CO2e eller längre är Huel delaktigt i att bidra till det slutgiltiga målet.

Please log in to your store account

To share with your friends, log in is required so that we can verify your identity and reward you for successful referrals.

Log in to your account If you don't have a store account, you can create on here

Join over 100,000 Hueligans @huel

Use #huel in your Huel photos for the chance to feature on our Instagram

Join our VIP list

Never miss out on new products, exclusive offers, and more when you join the Huel mailing list.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. You can unsubscribe at any time. Huel Privacy Policy